Focussen

 

 

“We think more than we can say.
We feel more than we can think.
We live more than we can feel.
And there is much more still.”
– Gendlin

 

“Focussen is aandacht geven aan iets dat je op dat moment kunt ervaren, lijfelijk en emotioneel, dat nog niet helemaal duidelijk is en waarvan je vermoedt of weet dat het betekenis voor je heeft. De totale ervaring van datgene waar je zo luisterend bij stilstaat, wordt de felt sense ervan genoemd”.
(Erna de Bruin in ‘Focussen’)

 

Een ‘iets’ kan van alles zijn”een (on)behaaglijk gevoel, een idee dat bij je opkomt, een plan, een conflict, een moeilijke beslissing, of wat dan ook.

Als je erbij stilstaat, aandachtig, zonder oordeel en zonder er iets van te willen, krijgt het de kans zich nader te leren kennen. Dat is vaak heel verrassend, nog verrasserder is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan optreden. Dat geeft meestal een gevoel van ruimte, van fysieke ontspanning.

Het kan bovendien de weg vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen in je leven en dat op een heel andere manier dan je zelf had kunnen bedenken”.

Focussen is een proces dat bestaat uit een aantal stappen. Deze zullen we doorlopen tijdens de begeleiding.

 

 

Voice Dialogue: je innerlijke ikken eren

 

 

Voice Dialogue gaat er van uit dat in jezelf verschillende kanten aanwezig zijn die vaak tegenstrijdige behoeften hebben.  Deze zogenaamde subpersonen kijken ieder op zijn of haar eigen manier naar de wereld.

Elke subpersoon is een wereld in zichzelf en heeft eigen verlangens, angsten, gedachten, gevoelens en wijsheid te delen.

 

In je persoonlijkheid kunnen verschillende personen meer op de voorgrond staan dan anderen. Zo kun je bijvoorbeeld een sterk aanwezige innerlijke Criticus hebben, een Dromer, Perfectionist of  Altijd-vrolijk-Kind. Andere figuren zijn minder ontwikkeld en leven op de achtergrond, in de schaduw.

Als begeleider ga ik in gesprek met de verschillende kanten die in jou aanwezig zijn. Ik nodig hierin uit om je letterlijk fysiek te verplaatsen en ‘in’ de huid van een subpersoon te stappen.

Door delen van jezelf open en zonder oordeel aan het woord te laten leer je krijg je op een verrassende manier inzicht in wat hem of haar beweeg. Zo ontmoet je jezelf op een nieuwe manier die zorgt voor integratie en harmonie.

 

De intentie van werken met Voice Dialogue is om de Waarnemer in jezelf te versterken en vanuit deze positie te kijken naar de dynamiek van jouw innerlijk koninkrijk. Je onderzoekt hoe je meer heelheid kunt ervaren door alle figuren die in je binnen wereld leven met dezelfde openheid tegemoet te treden.

Het kan bevrijdend zijn om aspecten van jezelf die nog niet geleefd zijn in het licht te brengen, te omarmen en te integreren.

Voice Dialogue heb ik leren kennen via Franki Anderson. In mijn eigen werkwijze integreer ik aspecten van voice dialogue om op een speelse, openende, verhelderende en vooral toegankelijke manier te werken met subpersonen.

 

ga naar aanbod

Download your ESSENTIAL Inspiration for inner Balance 

You have Successfully Subscribed!

Download yourESSENTIALInspirationforinner Balance

You have Successfully Subscribed!